Održane radionice NATREG projekta u Novom Virju

 U sklopu projekta NATREG u kojem uz partnere iz Republike Slovenije, Austrije i Italije sudjeluje i Koprivničko-križevačka županija, u utorak (31. kolovoza) u Novom Virju održano je nekoliko radionica i stručnih izlaganja.

Regionalni park Mura-Drava na području Koprivničko-križevačke županije jedan je od pilot područja na kojem se provodi projekt. Njegov cilj je očuvanje prirodne obale Mure i Drave na teritoriju Županije zajedno s biljnim i životinjskim svijetom. To je jedan od najočuvanijih regionalnih parkova jer još uvijek ima prirodan tok s brojnim meandrima, mrtvicama i rukavcima. Područja predviđena za zaštitu su jezero Šoderica, jezero Jagnjeđe, Đelekovečka mrtvica, mrtvica Ješkovo, mrtvica Osredek, jezero Čingi-lingi, te mrtvice Lepa greda i Bakovci. Treba spomenuti da je regionalni park Mura-Drava zbog izuzetne vrijednosti za očuvanje biološke raznolikosti uvršten u ekološku mrežu Republike Hrvatske, te će najvjerojatnije u budućnost postati dio Europske ekološke mreže NATURA 2000.

Sudionike skupa u Novom Virju pozdravio je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota. Teme skupa odnosile su se na slovenska iskustva u upravljanju zaštićenim područjima, šumarstvo i lovstvo, te prirodne resursne osnove s naglaskom na razvoj turizma. Uz područja u Koprivničko-križevačkoj županiji u pilot područja ubrajaju se i specijalni rezervat prirode Deliblatska Peščara (Srbija), Pohorje (Slovenija), parkovi Delta rijeke Po Veneto i Emilija Romanja (Italija), Štajerska (Austrija) i Vellacher Kotchna (Austrija), pa svako od tih područja sudjeluje kao partner u projektu NATREG.