Održana Županijska smotra LiDraNo 2017.

U Domu kulture u Đurđevcu održana je smotra LiDraNo 2017. u organizaciji Gimnazije „Dr. Ivana Kranjčeva“ kojoj je prisustvovao zamjenik župana Ivan Pal.

Pozdravnim riječima obratio se zamjenik Ivan Pal zahvalivši organizatorima na trudu „da bi Lidrano i ove godine bio na najbolji mogući način organiziran u našoj Županiji i vrlo dobro znam da je to najobilniji i najzahtjevniji posao svih školskih takmičenja“. Uputio je čestitke svima koji će Županiju predstavljati na državnoj razini te im zaželio puno uspjeha pritom naglasivši kako se „mi u Županiji doista možemo ponositi vama“.

Na ovogodišnjoj Županijskoj smotri LiDraNo 2017. izvedeni su skupni i pojedinačni nastupi osnovnih i srednjih škola kojima je Županija osnivač, organiziran je okrugli stol na kojem su predstavljeni literarni i novinarski radovi te dramsko-scenski izraz koji služe i kao prilika učenicima da iskažu svoju kreativnost.

Svim sudionicima ove manifestacije omogućen je i organizirani posjet utvrdi Stari grad, što je namijenjeno posebice učenicima kako bi stekli dodatna znanja iz povijesti i kulture upoznavši znamenitosti Županije.

Služba ureda župana