Održana završna tiskovna konferencija Udruge „Bolje sutra“

Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice u četvrtak, 14. kolovoza. 2014. godine u prostorijama COOR „Podravsko sunce“ Koprivnica, održala je završnu tiskovnu konferenciju projekta „Nađi razliku…koje nema“ na kojoj su predstavljeni rezultati projekta.

Projekt se provodio od 01. listopada. 2013. do 25. kolovoza. 2014. godine u Koprivnici i Kunovcu, a odobren je na Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvan institucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2013. / 2014. Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta. Odobreno je sto tisuća kn.

Partneri u projektu bili su Osnovna škola „Braća Radić“, Koprivnica – Područna škola Kunovec i  Općina Koprivnički Ivanec.

Glavni cilj bio je stjecanje znanja i vještina u području ljudskih prava i demokratskoga građanstva; povećanje senzibilnosti prema osobama s invaliditetom kod učenika osnovno školskog uzrasta u Koprivnici dok je specifični cilj bio proširiti znanja i sposobnosti učenika osnovno školskog uzrasta o različitosti i sposobnosti prihvaćanja različitosti, stvarati uvjete za društvo jednakih mogućnosti za sve, pravo na život u zajednici s pravima i obavezama, manju izloženost diskriminaciji i mogućem zlostavljanju, senzibilizirati lokalnu zajednicu o potrebama osoba s invaliditetom poticati socijalne uključenosti osoba s invaliditetom. Provedene su sljedeće aktivnosti: radionice, E-BILTEN, Info štand, kulturno-umjetničke i literarno glazbene aktivnosti, jednodnevni seminar u Koprivnici; dvodnevni seminar u Zagrebu; edukativno putovanje; Okrugli stol; modna revija, radio emisije. Rezultati koji su postignuti odnose se na dobivanje informacija o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu od kompetentnih stručnjaka. Korisnici su stekli nova znanja i vještine, naučili osnove demokratskog građanskog odgoja. Povećali su se uvjeti za neovisno i samostalno življenje korisnika,postigla se viša razina informiranosti i osviještenosti osamdeset i jednog učenika o ljudskim pravima, demokratskom građanstvu i potrebama osoba s invaliditetom te viša razina senzibiliteta za različitost.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.