Održana završna konferencija projekta NATREG

Nakon više od dvije godine rada, održanih sastanaka, treninga i sektorskih radionica u zemljama učesnicama u projektu, održavanjem završne konferencije od 21. do 26. lipnja 2011. godine u Novom Sadu u Republici Srbiji završen je projekt NATREG.

Taj projekt je povezao šest zaštićenih područja u jugoistočnoj Europi unutar Austrije, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije te okupio jedanaest partnera. Za sve zemlje i partnere u tom projektu svrha je bila prikazati zaštićena područja sa svom njihovom biološkom i krajobraznom raznolikošću kao velik potencijal za društveni i gospodarski razvoj, te uspostavljanje transnacionalne i multi-sektorske suradnje kao i stvaranje zajedničke strategije za integrirano upravljanje u zaštićenim područjima.

Kao partneri NATREG projekta iz Republike Hrvatske na završnoj konferenciji u Novom Sadu sudjelovali su ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije gđa. Željka Kolar i zamjenik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije g. Mladen Matica, te predstavili rezultate projekta postignute u Hrvatskom pilot području, području Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Dio završne konferencije održan je na području Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara koji je ujedno i pilot područje NATREG projekta u Republici Srbiji, te na području rijeke Dunav kao dijelu planiranog budućeg Europskog jedinstvenog riječnog prekograničnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Završetkom ovog projekta i ostvarivanjem njegovih rezultata u svim zemljama članicama dat je velik doprinos očuvanju prirode i zaštićenih područja zemalja partnera kao i doprinos očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti, te su prikupljene brojne smjernice za kvalitetnije i uspješnije upravljanje u zaštićenim područjima.

Ravnateljica:
Željka Kolar, dipl.ing.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Koprivničko-križevačke županije