Održana VII. Koordinacija Županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

U organizaciji Vladinog ureda za ravnopravnost spolova u Splitu je održana VII. Koordinacija ŽPZRS, na kojoj je sudjelovala predsjednica PZRS KKŽ Verica Rupčić te je izvijestila o radu i postignućima Povjerenstva. Posebni naglasak je bio na problematici nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, budući da je Koordinacija održana u okviru projekta “Moj glas protiv nasilja”. Doneseni su zaključci, koji su upućeni javnosti te su poslani na adrese svih relevantnih institucija:
1. Nastavit će se sa zagovaranjem, poticanjem i provedbom aktivnosti vezanim uz podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama.
2. Zagovarat će se unaprjeđenje međuresorne suradnje svih dionika koji sudjeluju u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i njihova daljnja edukacija i senzibilizacija.
3. Potrebno je nastaviti s preventivnim programima, aktivnostima i usmjeravanjima djece od najranije dobi (uključujući predškolsku, školsku i studentsku populaciju) na nultu stopu tolerancije prema svim oblicima rodno uvjetovanog nasilja.
4. Pozivaju se državne vlasti i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na osnivanje novih skloništa i osiguranje dostatnih financijskih sredstava za nesmetan rad postojećih skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.
5. Pozivaju se nadležne institucije na nacionalnoj i lokalnim razinama na dosljednu i učinkovitiju provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i drugih propisa i strategija kojima se regulira pitanje suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja.
6. Nastavit će se suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH u provedbi projekta „Moj glas protiv nasilja“i drugih aktivnosti vezanih uz suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji uključujući diseminaciju Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.
7. Pozivaju se općine, gradovi i županije da pristupe potpisivanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.
8. Pozivaju se nadležna državna tijela da pokrenu postupak ratifikacije pravnog dokumenta koji osigurava sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja – Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije), čija je Republika Hrvatska potpisnica od siječnja 2013. godine.
9. Pozivaju se mediji na primjereno i nepristrano izvještavanje o slučajevima rodno uvjetovanog nasilja sukladno propisima i Smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji.

Predsjednica PZRS-a: Verica Rupčić