Održana tiskovna konferencija i druženje sa predstavnicima medija

U srijeda, 4. veljače u sjedištu Županije župan Darko Koren sa zamjenicima Darkom Sobotom i Ivanom Palom organizirali su prvu ovogodišnju kavu i druženje sa novinarima. U uvodnom dijelu župan je zahvalio na suradnji s medijima u protekloj godini te ih upoznao sa ostvarenim kao i o planiranim projektima. Osvrnuo se na rad županijske uprave u prošloj godini te naglasio „Uspjeli smo održati kontinuitet svih investicija, posebice u sektoru školstva, a isto tako smo kontrolirali situaciju u smislu svih obaveza koje smo imali“. Istaknuo je da je 2015., godina u kojoj će se kapitalne investicije završiti, a one se odnose: izgradnja i opremanje škole i sportske dvorane u općini Legrad koja je isključivo financirana iz vlastitih prihoda Županije, završetak izgradnje sportske dvorane te dogradnja i opremanje škole u Sokolovcu i treća investicija koja se odnosi na izgradnju škole u Cirkveni. Spomenuo je investicijski ciklus izgradnje prostora srednjih škola i dvorana po modelu javno-privatnog partnerstva za koje su obavljene određene aktivnosti i faze, budući da se ove godine planira pripremiti dokumentacija kako bi se projekti mogli kandidirati u ovlaštene državne institucije za izgradnju po modelu JPP-a.
Jedna od tema bila je energetska učinkovitost navedenih projekta u koje Županija ulaže znatna sredstva koja su jednim djelom dobivena od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao i Ministarstva regionalnog razvoja. Županija je nedavno potpisala Ugovor sa institutom Hrvoje Požar o izradi dokumentacije za 18 energetskih certifikata školskih objekata, a isto tako planira se ulagati i u zdravstvene ustanove. Što se tiče gospodarstva, Županija u fazi potpisivanja Ugovora s Ministarstvom poduzetništva i obrta te devet banaka, vezan uz javne pozive za županijske kredite. Riječ je o aktivaciji jedne kreditne linije koja se zove „kreditom do konkurentnosti“, a na raspolaganju će poduzetnicima biti 41 milijun kuna. Zamjenik Sobota osvrnuo se na nedavno održanu skupštinu LAG-a te naglasio kako je unatoč drugačijim stavovima, LAG Koprivničko-križevačke županije drugi po redu u Hrvatskoj što se tiče povlačenja sredstva iz europskih fondova te samim time spada među najuspješnije LAG-ove.
Ističući dosadašnje dobre odnose, župan Koren rekao je kako ima razumijevanja za novinarski posao i poželio je da suradnja u ovoj godini bude još bolja jer je to u interesu javnosti i građana Koprivničko-križevačke županije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.