Održana Skupština županijske Turističke zajednice

Predsjednik Turističke zajednice Koprivničko – križevačke županije Darko Koren za danas je sazvao 4. Sjednicu Skupštine Turističke zajednice Koprivničko – križevačke županije kojoj se odazvala većina članova.

Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice održane 25. ožujka 2015. godine, predsjednik Nadzornog odbora Turističke zajednice KKŽ Marijan Štimac izvijestio je nazočne članove Skupštine o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine. Sukladno Izvješću Nadzornog odbora, rad županijske Turističke zajednice promatran je u pet točaka, prema kojima je utvrđeno poštivanje pravilnika i zakona koji se odnose na turističku djelatnost na nacionalnoj razini, ali i primjena internih akata pojasnio je predsjednik Štimac. Što se pak tiče dijela Izvješća o financijskom poslovanju, zaključeno je kako će sukladno pokazateljima u predmetnom razdoblju Turistička zajednica pozitivno poslovati do kraja ove godine, s obzirom na iskazani višak prihoda nad rashodima te kako je vidljivo da se programi i aktivnosti izvršavaju planiranom dinamikom nakon čega je jednoglasno prihvaćeno Izvješće Nadzornog odbora.

Na današnjoj sjednici Skupštine prihvaćene su i Izmjene i dopune Financijskog plana TZ Koprivničko – križevačke zajednice za 2015. godinu koje je obrazložio direktor Turističkog ureda Zdravko Mihevc.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.