Održana Skupština Piškornice d.o.o.

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u četvrtak, 25. studenog, održana je sjednica Skupštine tvrtke Piškornica d.o.o. Sjednici su prisustvovali župani svih Županija osnivača tvrtke: krapinsko-zagorski Siniša Hajdaš Dončić, međimurski Ivan Perhoč, varaždinski Predrag Štromar i koprivničko-križevački Darko Koren. Prisutni su bili i načelnik Općine Koprivnički Ivanec Božidar Vrabelj, direktor Nedo Cepić i voditelj za pripremu i provedbu EU projekata u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Dubravko Horvat.

Diskutiralo se o problematici daljnjeg financiranja projekta izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) i financijskom planu za 2011. godinu. Razmatrane su mogućnosti završetka dokapitalizacije trgovačkog društva Piškornica d.o.o. od strane općine Koprivnički Ivanec. Rečeno je kako je u pripremi još nekoliko nacrta natječajne dokumentacije koje se mora ugraditi u planove za 2010. godinu kako bi aplikacija za financiranje iz Fondova EU bila potpuna. Kao što se i očekivalo projekt ulazi u završnu fazu pripreme za kompletiranje dokumentacije, pa su osnivači naglasili potrebu dinamiziranja navedenih postupaka.