Održana skupština LAG-a Podravina

U Đurđevcu je u srijedu 12. ožujka održana redovna skupština Lokalne akcijske grupe (LAG) Podravina. LAG Podravina obuhvaća područje 16 jedinica lokalne samouprave a cilj mu je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava. Članovi LAG-a su predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora a predsjednik mu je načelnik Kalinovca Branko Sobota, koji je na skupštini uvodno pozdravio stotinjak okupljenih članova.

U radnom dijelu razmatrana su izvješća predsjednika, Upravnog i Nadzornog odbora te financijsko izvješće za 2013. godinu. Voditeljica LAG-a Mihaela Lončar prezentirala je aktivnosti LAG-a u protekloj godini te predstavila buduće planove. Temeljem ugovora s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju LAG „Podravina” stekao je pravo povlačenja 900.000 kuna u dvije godine, a sredstva bi se trebala utrošiti na izradu potrebnih studija za područje LAG-a, edukaciju, organizaciju promotivnih događanja, te funkcioniranje samog LAG-a.

Ispred Županije skupštini je prisustvovao voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i EU fondove Vladimir Šadek, koji je u obraćanju prisutnima pojasnio županijske mjere poticanja općina u pripremi EU projekata koje su u pripremi.

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove