Održana skupština Hrvatskog saveza konjičkog turizma

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u subotu 26.siječnja 2013. od 10 do 14 sati održana je skupština Hrvatskog saveza konjičkog turizma, nacionalnog Saveza koji se bavi razvijanjem i promoviranjem konjičkog turizma u Republici Hrvatskoj. Koprivničko-križevačka županija odabrana je za održavanje ove skupštine kao jedna od pokretača projekta "Turističke konjičke staze " koji provodi HSKT u suradnji sa Turističkom zajednicom KKŽ, a učesnici su bili predstavnici 26 hrvatskih konjičkih klubova, udruga, saveza i državne ergele Lipik, te predstavnici Sektora za ruralni turizam HGK i Turističke zajednice KKŽ. Skup je pozdravio župan KKŽ, gosp. Darko Koren koji je rekao da županija podržava aktivnosti koje potiću razvoj turizma, a posebno je zainteresirana za ovaj do sada nedovoljno afirmirani oblik konjičkog turizma, pa su i u tom smjeru već i predviđena određena sredstva.

Pod predsjedanjem Davora Rajšela, predsjednika HSKT, određene su smjernice i plan rada za 2013. godinu, dogovoren hodogram aktivnosti, skup je upoznat sa dosadašnjim radom i sa ostvarenim rezultatima. Dr.sc. Mato Čačić upoznao je prisutne sa trendom kretanja u turizmu i konjičkom potencijalu u Republici Hrvatskoj, te naglasio mogučnosti koje proizlaze iz upotrebe konja u turističke i rekreativne svrhe.

Rajšel Davor