Održana skupština DVD-a Đurđevac

U subotu, 11. ožujka održana je 137. godišnja izvještajna ujedno i izborna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac. Pored izvješća o radu DVD-a i Puhačkog orkestra, koji djeluje u okviru DVD-a izabrano je novo vodstvo. Za predsjednika je izabran dosadašnji predsjednik Ivan Hadžija, a novi zapovjednik je Mirko Večerić.

Skupštini je prisustvovao dopredsjednik Vatrogasne zajednice županije Koprivničko-križevačke Goran Matoničkin, gradonačelnik Željko Lacković i predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić, koja je uputila pozdrave i u ime župana te čestitala na 137 godina kontinuiranog djelovanja vatrogasnog društva u Đurđevcu. Predsjednica Rupčić naglasila je plemenitost vatrogasaca koji su uvijek prisutni i pomažu u teškim prilikama, ne samo kad se radi o požaru, već i kod različitih akcidentnih situacija. Istaknula je kako vatrogasci spašavaju ljudske živote i imovinu, a njihov rad pridonosi većoj sigurnosti svih stanovnika, što je izuzetno važno. Naglasila je važnost vatrogastva za Koprivničko-križevačku županiju, koja u proračunu osigurava sredstva za rad Županijske vatrogasne zajednice, a time i za rad svih DVD-a na području Županije.

 Predsjednica je zahvalila svim članicama i članovima DVD-a Đurđevac na nesebičnom angažmanu i poželjela im uspješan rad sa što manje požara i drugih situacija, kao što su prirodne katastrofe, u kojima je njihovo djelovanje od najvećeg značaja.

Služba ureda župana