Održana sjednica Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  

U prostorijama Županijske uprave, u petak 18. ožujka održana je sjednica Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Koprivničko-križevačke županije kojoj je ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Voditeljica Tima Maja Gregurović uvodno je naglasila važnost aktivnog provođenja planiranih aktivnosti te zahvalila svim članovima na dosadašnjem angažmanu i proaktivnom djelovanju unutar svojih ustanova i institucija, a koje za cilj ima osigurati još sigurnije okvire za sve one koji trpe neki od oblika nasilja.

Zamjenik Ljubić je dodao kako na nasilje treba imati nultu stopu tolerancije, a  u tome  jako veliku ulogu imaju edukativne i preventivne akcije kojima se podiže svijest građana. „U posljednje vrijeme svijest građana se po tom pitanju povećala što je i zasluga  ovakvih tijela koje u svojoj domeni provodne razne aktivnosti s krajnjim ciljem uklanjanja nasilja iz našeg društva. Županija također kroz svoje programe i projekte značajno doprinosi tome, primjerice uspostavom privremene i izgradnjom novog objekta sigurne kuće koja pruža sigurnost korisnicama. Nadamo se da će potreba za tom zaštitom biti manja, no ona mora postojati kako bi pružili adekvatnu zaštitu i dostojne uvjete za one osobe koje se moraju skloniti zbog nasilja. Podržavamo akcije protiv svih oblika nasilja, smatramo da je preventiva i edukacija od malih nogu najvažnija, pogotovo u ovom turbulentnom vremenu koje je prepuno problema“,  naglasio je Ljubić te uz zahvalu članovima na doprinosu zaključio kako će Županija i dalje biti velika podrška u radu Županijskog tima.

Dodajmo kako je na sjednici usvojen i Godišnji plan rada za 2022. godinu kojim su definirani operativni ciljevi – unaprjeđenje međuresorne suradnje i razmjena iskustava vezanih uz nasilje u obitelji, senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji i unaprjeđenje kompetencije stručnjaka za rad sa žrtvama i počiniteljima nasilja u obitelji.

Svaki od navedenih ciljeva pojedinačno je razrađen kroz sjednicu i sadrži aktivnosti /parametre za njihovo praćenja te je jednoglasno prihvaćen od strane svih prisutnih članova tima. Osobit naglasak svih članova tima je stavljen na veću povezanost i suradnju institucija koje se bave, kako prevencijom, tako i rješavanjem slučajeva nasilja – centara za socijalnu skrb, policije i pravosuđa.

Ispred udruge “HERA“, upućen je poziv svim članovima i članicama da se odazovu na trodnevni trening/edukaciju,  koju će oni kao udruga organizirati u lipnju mjesecu, a cijeli događaj biti će popraćen i na nacionalnoj razini.

Neki od najznačajnijih zaključaka sjednice odnose se na upućivanje  preporuke odnosno poziva prema školama na području naše županije, a s ciljem postavljanja svojevrsnih  kutija “sandučića povjerenja“  u škole (tamo gdje to još ne postoji) kako bi se djeci olakšalo da anonimno i bez stigmatizacije prijave bilo koji oblik nasilja. Zaključeno je da je potrebno uputiti inicijativu prema Nacionalnom timu radi uvođenja „roditeljske zaštite“ na reklame koje nisu primjerene dobi djece, a potencijalno štete njihovom mentalno zdravlju.

Služba ureda župana