Održana sjednica Županijskog partnerskog vijeća za izradu Županijske razvojne strategije

Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije je strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2011. do 2013. godine, a temelj za izradu Županijske razvojne strategije bio je Regionalni operativni program (ROP) Koprivničko-križevačke županije 2006-2013.

Koprivničko-križevačka županija pristupila je izradi Županijske razvojne strategije temeljem čl. 14. Zakona o regionalnom razvoju (NN 153/09), a u tu svrhu od strane Župana Koprivničko-križevačke županije imenovani su i članovi Radne grupe koja je sastavljena od pročelnika Upravnih odjela Koprivničko-križevačke županije, ravnatelja županijskih institucija te predstavnika HGK Županijske komore Koprivnica, HOK Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i PORE Razvojne agencije, a čiji je zadatak bila izrada samog dokumenta.

U skladu s dodijeljenom potvrdom od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Pravilnikom o Upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, čl. 3. i 4., PORA Razvojna agencija upisana je kao regionalni koordinator ispred Koprivničko-križevačke županije te je temeljem toga zadužena za koordinaciju izrade Županijske razvojne strategije.

U okviru pripreme i izrade ovog strateškog dokumenta održano je pet radionica Radne grupe, a u petak, 15. travnja 2011. godine održana je sjednica Županijskog partnerskog vijeća. Županijsko partnersko vijeće predstavlja forum za dijalog i postizanje konsenzusa između različitih dionika, te ima savjetodavnu ulogu u izradi i provedbi planskih dokumenata politike regionalnog razvoja, a vodi se načelima konsenzusa, jednakosti i transparentnosti. Jedna od glavnih zadaća Županijskog partnerskog vijeća je savjetovanje i davanje prijedloga na dokument i praćenje provedbe Županijske razvojne strategije. Sastoji se od 57 članova – predstavnika jedinica lokalne samouprave, institucija, predstavnika organizacija civilnog društva i predstavnika privatnog sektora.

Na sjednici je predstavljen Nacrt finalnog dokumenta Županijske razvojne strategije, odnosno tijek izrade Županijske razvojne strategije, kao i rezultati provođenja ROP-a 2006-2013., SWOT analiza čiji je sadržaj poveznica između dosadašnjeg razvoja i željenog budućeg razvoja koji je izražen u viziji, strateškim ciljevima i prioritetima razvoja županije. Detaljnije su predstavljena i sva četiri strateška cilja, 19 prioriteta, te ukupno 70 mjera koje predstavljaju okvir za izradu i provedbu pojedinačnih projekata. Članovima Partnerskog vijeća obratila se i gospođa Maja Hranilović, koja je izradila ex-ante evaluaciju Županijske razvojne strategije.

Nakon održane prezentacije Nacrta finalnog dokumenta Županijske razvojne strategije, članovi Partnerskog vijeća dali su svoje konstruktivne prijedloge i komentare, te im je također pružena mogućnost da dodatne prijedloge dostave koordinatoru izrade s ciljem što kvalitetnije izrade dokumenta.

 

Koordinator izrade

Županijske razvojne strategije

Koprivničko-križevačke županije:

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja

Ravnateljica: Melita Birčić, v.r.