Održana sjednica Zajednice udruga vinogradara, vinara i voćara

Zajednica udruga vinogradara, vinara i voćara Koprivničko-križevačke županije održala je u petak, 13. prosinca redovnu sjednicu u Domu rudara u Subotici Podravskoj.

Nakon uvodne riječi predsjednika Zajednice udruga Darka Sobote održan je izbor radnih tijela Skupštine (radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijske komisije i dva ovjerovitelja zapisnika). Na sjednici je podneseno izvješće o radu Zajednice i financijsko izvješće za 2013. godinu s kojim su se složili svi prisutni delegati. Također je jednoglasno usvojen plan rada i financijski plan za 2014. godinu.