Održana sjednica Stručne komisije za zajednička lovišta

Sjednici Stručne komisije za zajednička lovišta koja je održana danas, 22. siječnja 2016. godine u sjedištu Županije prisustvovao je i zamjenik župana Darko Sobota, ujedno i član Stručne komisije. Sjednica je sazvana radi usklađivanja prijedloga granica novih zajedničkih otvorenih lovišta koja bi se ustanovila na području postojećeg zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/101 – „Križevci“. Nakon zatražene prethodne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na prijedlog Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ Ministarstvo je poslao naputak da je granicu navedenog lovišta u jednom dijelu potrebno uskladiti sa Zakonom o lovstvu, te se o istom raspravljalo na sjednici. Također je usklađena i granica budućeg zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/109 – „Ruševac“, te je odlučeno da će se zatražiti arbitraža Ministarstva poljoprivrede za zajedničko otvoreno lovište broj VI/107 – „Prigorje“ jer dio lovišta ulazi u područje Varaždinske županije za koji je Varaždinska županija odbila dati suglasnost Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon donošenja odluka Županijske skupštine o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta, odluke navedenih lovišta biti će dostupne javnosti sa pripadajućim kartografskim prikazom.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.