Održana sjednica Savjeta za sprječavanje korupcije

U prostorima Ministarstva pravosuđa u ponedjeljak, 25. ožujka održana je sedma sjednica Savjeta za sprječavanje korupcije, osnovanog kao radnog tijela Vlade Republike Hrvatske s ciljem izrade, unaprjeđenja i sustavnog praćenja provedbe te procjene učinaka mjera i aktivnosti iz nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije. Sjednicom je predsjedao državni tajnik Kristian Turkalj, kao predstavnik nadležnog Ministarstva.

Radni sastanak održan je s ciljem razmijene stavova u pogledu usvajanja prijedloga Izvješća o provedbi Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine te su razmijenjeni prijedlozi za stvaranje nacrta Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu, a stavove je u ime Hrvatske zajednice županija prezentirala  pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat.

Savjet za suzbijanje korupcije na nacionalnoj razini sastoji se od predstavnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Povjerenice za informiranje, Državnog ureda za reviziju kao i Državnog sudbenog vijeća te Državnoodvjetničkog vijeća. Uključeni su i predstavnici udruga civilnog društva te predstavnici svih ministarstava.

Poseban doprinos radu Savjeta s lokalne i područne (regionalne) razine pružaju Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova i Udruga općina.

Služba ureda župana