Održana sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. održana je u Splitu 3. i 4. svibnja, a na kojoj je kao članica Odbora sudjelovala Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove, ujedno predstavnica Hrvatske zajednice županija u tom stalnom radnom tijelu.

Odbor je razmatrao Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., pri čemu su nadležna ministarstva dala detaljnu financijsku analizu dosadašnje provedbe pojedinih projekata iz njihove nadležnosti,  s naglaskom na budućim javnim pozivima za dostavu projektnih prijedloga tijekom 2016. godine, a što je važna informacija s obzirom na uključenost Koprivničko-križevačke županije u projekte financirane upravo kroz ovaj Operativni program (poveznica http://arhiva.kckzz.hr/u-zupanijskoj-upravi-predstavljeni-eu-projekti-vrijedni-2-1-milijun-kuna// ).

Za napomenuti je kako je 18. prosinca 2014 Europska komisija odobrila Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.. godine čime je otvoren put za korištenje novca iz Europskog socijalnog fonda. Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja:

  1. Mjere za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju nezaposlenih osoba. Naglasak je osobito stavljen na učinkovite mjere aktivne politike tržišta rada za mlade, dugotrajno nezaposlene, žene i starije radnike, kao i na preventivne mjere za smanjenje rizika od gubitka radnih mjesta u izmijenjenim gospodarskim prilikama;
  1. Osiguravanje adekvatnog usklađenja znanja i vještina s potrebama tržišta rada i u tom će se smislu poticati tercijarno obrazovanje, strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje te poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju;
  2. Aktivnosti vezane uz područje socijalnog uključivanja predviđaju promicanje socijalne i ekonomske jednakosti, suzbijanje diskriminacije, prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, poboljšanje dostupnosti i održivosti socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i poticanje društvenog poduzetništva;
  3. Potpora javnoj upravi obuhvaćena je kroz aktivnosti poboljšanja kapaciteta i usluga javne uprave, uključujući bolje upravljanje javnim financijama, razvoj e-uprave i borbu protiv korupcije. Predviđa se i promicanje javnog dijaloga, partnerstva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih partnera. U pravosuđu se osobit naglasak stavlja na poboljšanje učinkovitosti i neovisnosti.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove

Izvor slike: http://www.esf.hr