Održana sjednica Odbora za lokalnu i područnu samoupravu Hrvatskog sabora

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora održao je u četvrtak 12. ožujka svoju 34. sjednicu. Tema sjednice je bila „Odnos i suradnja Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave po pitanjima dugotrajnog rješavanja predmeta“. Raspravom o problematici dugotrajnog rješavanja predmeta željelo se zajedno iznaći prijedloge i rješenja koja će voditi efikasnom i učinkovitom postupku rješavanja predmeta na svim nivoima s ciljem gospodarskog razvitka. Uvodno izlaganje na tematskoj sjednici održali su predstavnici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom: Alen Čičak, zamjenik predstojnika i Branko Vignjević, glavni tajnik. Na sjednici Odbora su uz predstavnike Državnog ureda za upravljanje državno imovinom prisustvovali i zastupnici Hrvatskog sabora, predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva obrane, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova i Udruge općina. U ime Hrvatske zajednice županija prisustvovala je Melita Pavlek, tajnica Zajednice, kao i  Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove, koja je ujedno i voditeljica Radne skupine za pravna pitanja u Zajednici. Istaknuto je kako poslovni prostori, ali i sve druge nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalaze na lokalnoj razini, mogu i moraju biti poticaj razvoju gospodarstva te kako treba uložiti dodatne napore da se ubrza rješavanje predmeta te poboljša cjelokupni sustav upravljanja državnom imovinom.

Hrvatska zajednica županija