Održana sjednica Kulturnog vijeća

U četvrtak, 31. listopada 2014. godine održana je sjednica Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije. Sjednici su, osim predsjednika Kulturnog vijeća Hrvoja Petrića prisustvovali i ostali članovi – Edita Janković Hapavel, Ljiljana Vugrinec, Igor Brkić i Mario Kolar.

Glavna točka dnevnog reda bilo je utvrđivanje teksta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu. Područja djelatnosti na koje se odnosi ovaj poziv su: likovne umjetnosti, muzejsko-galerijska djelatnost, glazba, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti, dramske umjetnosti i kazališni amaterizam, audiovizualne djelatnosti, knjiga i nakladništvo, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, nove medijske kulture, zaštita kulturne baštine  (arheološki i konzervatorsko-restauratorski radovi, obnova spomenika i sakralnih objekata i sl.) te znanstveni i stručni skupovi iz područja kulture.

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu objavljen je na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije i ostaje otvoren do 30. studenog 2014. godine.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.