Održana sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća

U prostorijama PORA-e danas je održana 22. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća. Nakon što se prisutnima uvodno obratio predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Davor Vrbek, imenovan je predstavnik GSV-a u Partnerskom vijeću Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2014. do 2020. godine (Robert Kukolja).

Dubravka Radiković iz Ministarstva gospodarstva izvijestila je o stanju u području kršenja prava potrošača u 2013. godini. Prema njezinim riječima, u 2013. godini utvrđena je ukupno 181 povreda odredbi Zakona o zaštiti potrošača, a najčešće povrede su:

  1. Trgovac nije jasno, vidljivo i čitljivo istaknuo iznos utvrđene maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluge koje pruža i rezervnih dijelova koje prodaje s uslugom te označio da je cijena u kunama (46%)
  2. Trgovac nije u prodajnom prostoru istaknuo obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača ili nije odgovorio na prigovor (22%)
  3. Obavijest o proizvodu nije sadržavala sve propisane podatke ili nije bila ispisana na hrvatskom jeziku (15%)
  4. Trgovac nije izdao jasan, neizbrisiv, točan, vidljiv i čitljiv račun, ili nije omogućio provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa u odnosu na kupljene proizvode, ili je naplatio izdavanje opomene (7%).

Podatke o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini prezentirala je Jadranka Čapalija iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Koprivničko-križevačka županija šesta je po redu od županija s najmanjem brojem nezaposlenih krajem 2013. Godine s udjelom od 2,6% u ukupnom broju nezaposlenih u Republici Hrvatskoj. Krajem prosinca 2013. u Područnom uredu Križevci registrirano je 9.428 nezaposlenih osoba, što je za 391 osobu ili 4,3% više nego krajem 2012. godine. Najtraženija zanimanja u 2013. bila su: konobari, vrtlarski radnici, prodavači, njegovatelji starijih i nemoćnih osoba, šivači gornjišta obuće, čistači, komercijalisti, tesari zidari, medicinske sestre i tehničari, voćarski radnici, radnici u održavanju, doktori medicine, diplomirani ekonomisti i dr. U svom se izlaganju osvrnula i na 2014. godinu i korisnike mjera aktivne politike zapošljavanja. Prema podacima HZZ-a trenutno je u Županiji 445 korisnika tih mjera od kojih je najčešća stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (209 korisnika), zatim sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu (79 korisnika), sufinanciranje samozapošljavanja nezaposlenih osoba (61 korisnik) te sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba (48 korisnika).

Odsjek za komunikacije i protokol