Održana radionica o zajedničkoj vježbi projekta Dravis3

U četvrtak, 12. lipnja 2014. godine u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održana je radionica o zajedničkoj vježbi projekta Dravis3. Stručni suradnik za promet i poslove zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije Stjepan Behin predstavio je protokol vježbe „Botovo-Legrad 2014“ koja će se 4. srpnja održati na području mjesta Botovo uz rijeku Dravu i na željezničkom mostu preko rijeke Drave. Vježbom će biti prikazano istjecanje i sanacija opasnih tvari (amonijak), gašenje požara na lokomotivi, spašavanje unesrećenih i njihova evakuacija te sprječavanje vodnog vala. Kako bi upoznali područje na kojem će se održavati vježba, predstavnici projektnih partnera i članovi spasilačkih službi obišli su navedene lokacije.

U vježbi će sudjelovati i specijalistički timovi spasilačkih službi iz Republike Mađarske i Republike Hrvatske (Stožer zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije, specijalističke postrojbe MUP-a, Udruga zaštite, pomoći i spašavanja na vodama Koprivničko-križevačke županije, profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, specijalističke postrojbe Državne uprave zaštite i spašavanja, članovi Crvenog križa, Hitne medicinske pomoći, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatskih voda, Hrvatskih željeznica i ronioci).

Predstavnici projektnih partnera i gosti su posjetili i CPS Molve gdje su ih dočekali direktor Vladimir Tišljar sa suradnicima Brankom Pintarićem i Jelicom Kunić. Domaćini su najprije održali prezentacije „Proizvodna regija Sjeverna Hrvatska“ i „Proizvodna jedinica – procesi“ kojima su predstavili način rada i planove za budućnost.

Cilj projekta Dravis3 je jačanje i teritorijalno proširenje hrvatsko-mađarske suradnje u zajedničkom planiranju upravljanja katastrofama, a glavni partner je Nacionalni savez za radijsku signalizaciju i infokomunikaciju Mađarske. Ostali partneri u projektu su mađarske županije Somogy, Zala, Baranya te Osječko-baranjska županija, dok su pridruženi partneri Virovitičko-podravska i Međimurska županija. Proračun projekta je 342 tisuće eura, od čega je Koprivničko-križevačkoj županiji na raspolaganju 50 tisuća eura. Ovim sredstvima biti će nabavljena informatička, vatrogasna i ronilačka oprema, te druga oprema potrebna za sustav zaštite i spašavanja.

Voditeljica odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.