Održana radionica o strateškim ciljevima Županije

U četvrtak, 25. studenoga, u prostorijama Županije održana je radionica Radne grupe za izradu Županijske razvojne strategije, a tema radionice bila je „Strateški ciljevi, prioriteti i mjere Koprivničko-križevačke županije“. Članovi Radne grupe su županijski pročelnici, ravnatelji Županijskih ustanova, te predstavnici županijske obrtničke i gospodarske komore. Županijska razvojna strategija zamijenit će trenutno važeći Regionalni operativni plan (ROP), a doprinijet će ispunjenju zajedničkih strateških ciljeva sa susjednim županijama i stvoriti osnovu za prekogranične i međuregionalne projekte koji se financiraju sredstvima EU.

Sudionici radionice bili su podijeljeni u tematske radne grupe, kako bi po djelatnostima razmotrili strateške ciljeve predviđene važećim ROP-om. Raspravljalo se o sljedećim strateškim ciljevima: Konkurentno gospodarstvo, Razvoj prometne i komunalne infrastrukture, Jačanje ljudskih resursa i podizanje društvenog standarda, te Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara i okoliša.

Revidiranjem ROP-a sastavit će se radna verzija novih strateških prioriteta Koprivničko-križevačke županije, a o njima će kasnije raspravljati šire partnersko vijeće. Nakon toga definirat će se baze projektnih prijedloga, koji će se kasnije jedini moći kandidirati na izvore EU financiranja. Županijska razvojna strategija donosi se za razdoblje od 2011. do 2013., što je u skladu s aktualnim proračunskim razdobljem Europske unije i periodom u kojem će Hrvatska u njega biti uključena.

Nova županijska razvojna strategija u potpunosti će biti usklađena s državnom, a očekuje se da bi je Županijska skupština trebala donijeti sredinom 2011.