Održana prva sjednica Povjerenstva za ocjenu utjecaja na okoliš zahvata eksploatacije građevnog pijeska na lokaciji „Mekiš“, Podravske Sesvete

U  prostorijama Općine Podravske Sesvete u utorak je, 24. siječnja, održana prva sjednica  Savjetodavnog stručnog povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša i prirode  za ocjenu utjecaja na okoliš zahvata  eksploatacije građevnog šljunka i pijeska u istražnom prostoru „Mekiš“, Podravske Sesvete. Područje Mekiš nalazi se istočno od naselja Podravske Sesvete i zauzima površinu od 7,73 ha. Istražnim radovima utvrđeno je postojenje mineralne sirovine, a zahvat je planiran općinskim i županijskim prostornim planovima.
Voditeljica izrade Studije utjecaja na okoliš, gđa. Marija Hrgarek, dipl.ing. kem.tehn. iz tvrtke Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina prezentirala je osnovne dijelove sadržaja Studije s grafičkim prilozima, nakon čega su članovi Povjerenstva obišli predmetnu lokaciju. Tijekom opširne rasprave  članovi su iznijeli svoje primjedbe i naputke za doradu Studije te, konačno, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti Studije. Ista se, nakon svih potrebnih korekcija i dopuna  upućuje na javnu raspravu koju koordinira Odsjek za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednica Povjerenstva je gđa. Anamarija Matak, dipl.ing.kem., a imenovani članovi  gđa. Mina Plančić, dipl.ing.arh., Mario Svrtan, dipl.ing.rud., mr.sc. Josip Hren, prof.geogr., mr.sc. Roberto Vdović, dipl.ing.arh., Ladislav Grđan, dipl.ing.građ., Miljenko Henich, dipl.ing.el., Josip Tončić kao predstavnik jedinice lokalne samouprave na čijem prostoru se odvija zahvat te Ana List, prof.biol., kao predstavnik jedinice regionalne samouprave na čijem području se odvija zahvat. Tajnica Povjerenstva je mr.sc. Ana Kovačević, prof.geol. i geogr. iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Nositelj ovog zahvata je tvrtka Granulati-Drava, d.o.o. iz Podravskih Sesveta.

Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ana List, prof.biol.