Održana prva sjednica Povjerenstva za kredite

U utorak, 7. travnja 2015. godine održana je prva sjednica Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja po Programu „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ koju je sazvao predsjednik Povjerenstva zamjenik župana Darko Sobota.  Na sjednici je verificiran Poslovnik o radu Povjerenstva, nakon čega je uslijedila rasprava o  pristiglim zahtjevima te je izrađen prijedlog poduzetničkih projekta za poduzetničke kredite. S obzirom da su djelatnosti pristiglih zahtjeva u skladu s preporučenim djelatnostima NKD-a, pregledom dokumentacije utvrđeno je kako je dostavljena kompletna dokumentacija iz koje je vidljivo da se radi o gospodarskim subjektima čije poslovanje ima tendenciju rasta, uredan bonitet i planirano novo zapošljavanje  34 osoba.Povjerenstvo je donijelo odluku o prihvaćanju subvencioniranja kamatne stope za zahtjeve u iznosu 6.115.020 kuna.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.