U Županijskoj komori Koprivnica održana prva ovogodišnja sjednica Gospodarskog vijeća

U prostorijama HGK – Županijske komore Koprivnica danas je održana prva sjednica županijskog Gospodarskog vijeća kojoj su prisustvovali i župan Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota. Sjednicu je zbog izuzeća predsjednika Marina Pucara vodio član Gospodarskog vijeća ŽK Koprivnica Mirko Habijanec koji je članovima Vijeća prezentirao Izvješće o radu HGK – ŽK Koprivnica za 2019. te Plan rada HGK – ŽK Koprivnica za 2020. koji su jednoglasno usvojeni. Kako je kazao Habijanec, protekla je godina bila u znaku mnogih aktivnosti, a posebno su vidljivi dobri rezultati i inicijative  u školstvu.

„Mnogo smo radili na promociji strukovnih zanimanja što je polako otvorilo vrata i prema uvođenju dualnog sustava. Uz to pred nama su veliki projekti, država ulaže milijarde u naše područje i svi gospodarstvenici i stanovnici  trebaju to respektirati. To će doprinijeti razvoju  našeg kraja kroz nekoliko godina, dakle postoji optimizam koji će uroditi gospodarskim rastom. Građevinarstvo je prvo na ljestvici razvoja gospodarstva i ono je to koje vuče gospodarski rast. Što se novog Plana tiče, ove ćemo godine još više biti usmjereni na promociju strukovnih zanimanja, a potrebna je i veća briga o ljudskim resursima . Moramo znati gdje nam djece odlaze nakon školovanja, treba oformiti bazu s tim informacijama kako bi i gospodarstvenicima bilo lakše vidjeti čime raspolažu“,  kazao je Habijanec.

Župan Koren je istaknuo kako podaci za  2019. godinu pokazuju da je županijsko gospodarstvo poslovalo pozitivno za što su najzaslužniji veliki gospodarski subjekti kojem su se pridodali  malo i srednje gospodarstvo te obrtništvo.

„Građevinarstvo je zasigurno jedan od generatora sveukupnog gospodarskog rasta u posljednjih nekoliko godina, dijelom zbog povećanja investicija koja se realiziraju u našoj županiji, a dijelom i zbog odljeva radne snage što je podiglo cijene i prihode tvrtki. U svjetlu događanja i aktualne situacije pojave koronavirusa, ovo je prilika za istaknuti kako je komponenta sigurnosti izuzetno bitna za poslovanje i gospodarske tokove. Moramo se pripremiti za takve situacije u budućnosti, sigurna smo zemlja, no te komponente moramo biti svjesni“, naglasio je župan.

Župan je istaknuo kako će se u našu županiju s razine države u idućih nekoliko godina uložiti preko šest milijardi kuna za kapitalne infrastrukturne projekte.

„Nastavlja se gradnja brza cesta do Kloštra Vojakovačkog, tu su i dva projekta u rekonstrukciji i izgradnji željezničke infrastrukture  na dionicama Dugo selo – Križevci te Križevci-Koprivnica-Botovo,  zatim tri projekta aglomeracije , a treba istaknuti kako smo od JASPERS-a dobili pozitivno mišljenje Studije izvedivosti RCGO-a Piškornice što je investicija preko 70 milijuna eura. Ovog trenutka se odvija velik ili se planira velik broj investicija, a to će potaknuti gospodarski rast preko 2,9 posto  koliko se i planira na razini države“, pojasnio je župan.

U sklopu sjednice predstavljena je i projekt Digitalna komora koji je prezentirala direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj Sanja Šimić. Radi se o besplatnoj informacijsko-komunikacijskoj platformi za e-usluge namijenjenoj članicama HGK – kojom HGK želi doprinijeti povećanju korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u području pružanja e-usluge na razini Republike Hrvatske.

„Željeli smo svoje poslovanje, koje Hrvatska gospodarska komora dugi niz godina provodi i surađuje sa svojim članicama, provesti kroz sedam e-usluga kako bi one bile što brže, a kako bismo i mi u svom poslu bili što konkurentniji“, napomenula je Šimić.

Kroz projekt će tako biti implementirano sedam e-usluga (e-članice, e-financiranje, e-javne ovlasti, e-gospodarske informacije, e-učenje, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocija) kojima će se ubrzati međusobna komunikacija i unaprijediti odnosi, digitalizirat će se izdavanje dokumenta za javne ovlasti te će se omogućiti još aktivnije sudjelovanje gospodarstvenika u kreiranju i promjeni zakonodavnog i regulatornog okvira. Dodatno, kroz projekt Digitalna komora HGK će potencijalne izvore financiranja učiniti dostupnijima te će omogućiti kvalitetniju promociju proizvoda i usluga članica.

Služba ureda župana