Održana prezentacija Godišnjeg izvješća Hrvatske poljoprivredne agencije

U petak 23. 10. 2010. godine u gospodarskom klubu MPRRR-a, s početkom u 10.00 sati, održana je prezentacija Godišnjeg izvješća Hrvatske poljoprivredne agencije.

Prezentaciju Godišnjeg izvješća otvorio je državni tajnik pri MPRRR, mr. sc. Josip Kraljičković. U svom prigodnom izlaganju osvrnuo se na niz mjera u poljoprivrednoj politici koje su donijete s ciljem razvoja poljoprivredne proizvodnje i prilagodbe Hrvatske poljopirvredne proizvodnje u uvjetima proizvodnje u EU. U skladu s tim rekao je da je u pripremi novi Zakon o stočarstvu kao i novi Zakon o potporama u poljoprivredi.

Također je najavio intervenciju države u otkupu tovljenika svinja sa 1,5 kuna/kg žive vage te napomenuo da je u tijeku i intervencija u otkupu utovljene junadi sa 2,7 kuna/kg žive vage na liniji klanja i to za 1.200 komada junadi.

Ispred HPA prisutnima se obratio ravnatelj mr.sc. Zdravko Barać koji se u osnovnim crtama osvrnuo na djelatnost HPA u 20 osnovnih i 60 lokalnih ureda. Aktivnosti HPA odvijaju se po odjelima i to:

  • Odjel za evidenciju i označavanje stoke;
  • Odjel za provedbu sustava identifikacije zemljišnih čestica (ARKOD);
  • Odjel za plaćanja u poljoprovredi i ruralno razvoju i provođenje mjera tržnih redova u stočarstvu;
  • Odjel za razvoj govedarstva;
  • Odjel za razvoj svinjogojstva;
  • Odjel za razvoj ovčarstva, kozarstva i uzgoj malih životinja;
  • Odjel za podršku razvoja uzgojnih udruženja;
  • Odjel za ispitivanje kvalitete pojoprivrednih proizvoda;
  • Odjel županijskih ureda.

Posebno je napomenuo važnost uvođenja ARKOD sustava radi lakšeg i kvalitetnijeg praćenja poticaja u poljopirvredi, kao i ostale aktivnosti vezane za međunarodnu suradnju, savjetovanja, izložbe i aukcijske prodaje.

U programu predstavljanja izvješća o radu HPA za 2009. godinu, nakon uvodnog izlaganja gospodina Baraća, voditelji pojedinih odjela ukratko su predstavili rad svojeg odjela kroz 2009. godinu.

Važno je napomenuti da evidencije HPA pokazuju da se broj uzgajivača konstantno smanjuje, ali se povećava broj stoke po uzgajivaču, kao i broj stoke pod kontrolom proizvodnosti. U ukupnom broju pojedine stočarske proizvodnje, generalno se može zaključiti da se trend pada broja stoke zaustavlja.

U 2009. godini u stočarstvu su isplaćene potpore u ukupnom iznosu od 1.307.883.690,96 kuna.

Prezentaciji Izvješća o radu HPA za 2009. godinu prisustvovali su brojni proizvođači, predstvanici stočarskih udruga, gospodarskih subjekata i raznih službi vezanih za poljoprivrednu proizvodnju.

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam: Denis Maksić, dipl. ing. agr.