Održana početna konferencija projekta TOURISM4C

U mađarskom Zalaegerszegu je u četvrtak 21. svibnja održana početna konferencija projekta TOURISM4C. Projekt je to koji se financira iz programa IPA prekogranična suradnja Hrvatska Mađarska 2009. – 2013. i kojemu je vrijednost blizu 111 tisuća eura. Vodeći partner u projektu je Zaklada za razvoj poduzetništva županije Zala iz Mađarske, Gospodarska i trgovačka komora županije Zala, HGK Županijska komora Varaždin i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.
Cilj projekta je zajednička promocija pogranične regije kao privlačne turističke destinacije. Namjera partnera u projektu je stvoriti turistički proizvod kroz stvaranje pretpostavki za uspostavu jedinstvene turističke rute na ciljanom području i turističkog klastera. U projekt će biti uključeni predstavnici privatnog, civilnog i javnog sektora vezani uz turizam.
Na početnoj konferenciji su predstavljeni turistički potencijali i karakteristike regija čije članice sudjeluju u projektu, a za Koprivničko-križevačku županiju su prezentirane odrednice modela destinacijskog menadžmenta. Nakon same konferencije na sastanku partnera dogovorene su i daljnje aktivnosti u projektu.
Zbog važnosti teme za područje Podravine i Prigorja konferenciji su prisustvovali predstavnici PORA-e, Koprivničko-križevačke županije, županijske Turističke zajednice i Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima koji se bave turizmom i EU projektima.

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove