Održana početna konferencija projekta Common cross border strategy

U organizaciji PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja u četvrtak, 15. svibnja 2014. godine u prostorima Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održana je Početna konferencija projekta COMMON CROSS BORDER STRATEGY – Razvoj zajedničke strategije regionalnog razvoja u pograničnim županijama Somogy, Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Projekt COMMON CROSS BORDER STRATEGY je odobren u okviru trećeg javnog poziva IPA programa prekogranične suradnje Mađarska Hrvatska 2007-2013, a s provedbom je započeo 01. veljače 2014. godine. Glavni korisnik u projektu je Županija Somogy, dok su projektni partneri PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorje te Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, a partneri suradnici Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija. Ukupna vrijednost projekta je 114.201,47 EUR, a trajanje projekta je 16 mjeseci.

Konferenciji je prisustvovalo pedesetak sudionika, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, institucija, komora, udruga, gospodarskih subjekata, medija te predstavnici projektnih partnera iz Hrvatske i Mađarske.

Na početku konferencije ispred domaćina Koprivničko-križevačke županije prisutne je pozdravila gđa. Robertina Zdjelar, pročelnica upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu te je naglasila da je izrazito ponosna što je dugogodišnjo prijateljstvo sa Županijom Somogy okrunjeno i jednim takvim značajnim projektom koji će u budućnosti pridonjeti razvoju novih pograničnih projekata. Pozdravne riječi još su uputili Melita Birčić, ravnateljica PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, gospodin Gergely Jakó, potpredsjednik Županijske skupštine mađarske Županije Somogy, te gđa. Daliborka Vrankić Horvat, pročelnica Kabineta župana Bjelovarsko-bilogorske županije.

Radni dio konferencije započeo je s prezentacijom IPA programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007-2013 koji je predstavio g. András Tálos, programski menadžer u Zajedničkom tehničkom tajništvu u Budimpešti.

Aktivnosti, ciljeve te očekivane rezultate projekta predstavio je g. Márk Gábor ispred Glavnog korisnika u projektu, županije Somogy.

Projektne aktivnosti obuhvaćati će kreiranje 6 baznih sektorskih studija za mađarsko područje. Na temelju kreiranih baznih studija, glavni korisnik u projektu će projektnim partnerima dati smjernice za kreiranje njihovih županijskih studija. Navedene studije radit će se kroz organizaciju sedam radionica u koje će biti uključeni svi važni dionici. Na kraju će se kreirati jedna zajednička strategija pograničnog područja koja će biti od velikog značaja za buduće kandidiranje projekata pograničnog područja.

Naglasak u strategijama će biti na usklađivanju i prilagodbi pravnih razlika između dviju zemalja uzimajući u obzir različitosti što se tiče infrastrukturne, gospodarske i socijalne strukture dok će dodatni naglasak biti na sljedećim sektorima: regionalni razvoj, poljoprivreda, turizam, zaštita okoliša, energetika i promet.

Uslijedilo je predstavljanje projektnih partnera te njihovih aktivnosti u projektu.

G. Marinko Bartulović ispred Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije predstavio je projektne aktivnosti te prezentirao djelokrug rada agencije.

Gđa.Tihana Kraljić ispred PORA Razvojne agencija Podravine i Prigorja prezentirala je ulogu PORE u Koprivničko-križevačkoj županiji, djelokrug rada, dosadašnje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata, kreiranju strateških dokumenata te dala presjek projektnih aktivnosti PORE.

Ono što predstoji projektom je organizacija radionica za pripremu analitičkog dijela dokumenta, kako bi se prikupili podaci neophodni za kvalitetnu pripremu buduće Strategije regionalnog razvoja pograničnog područja.

Ravnateljica:

Melita Birčić, v.r.