Održana Konferencija povodom 14. Dana Drave

Već tradicionalno obilježavanje Dana rijeke Drave ove godine održano je 28. studenoga u Koprivnici u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice. Bilo je to 14. po redu obilježavanje Dana rijeke Drave, a tema ovogodišnje konferencije imala je naziv „Projekti i izazovi zaštite i održivog razvoja prostora Regionalnog parka Mura-Drava i Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav‟.

U ime Koprivničko-križevačke županije sve sudionike konferencije prigodnim riječima pozdravio je zamjenik župana profesor Ivan Pal. Napomenuo je da je ovo samo jedna od niza aktivnosti kroz koje se suradnjom doprinosi zaštiti višestruko značajnog i vrijednog područja rijeke Drave, kao i ljudskih dobara uz tu rijeku.

Sudionici konferencije bili su predstavnici važnih dionika, korisnika područja Regionalnog parka Mura Drava, nevladinih udruga, javnih ustanova i upravnih tijela s područja Koprivničko-križevačke, Međimurske i Varaždinske županije, kao i hrvatskog ureda Svjetskog fonda za zaštitu okoliša WWF.

Nizom prigodnih predavanja i prezentacija na konferenciji su predstavljeni brojni projekti koji se već provode, kao i velik broj budućih projekata će pridonijeti zaštiti rijeke Drave i njenog ekosustava, te poboljšati kvalitetu života ljudi koji žive u tom području.

Predstavljanjem projekta čiji je akronim „Three Rivers = One Aim‟ ili „Tri rijeke = jedan cilj‟ Željka Kolar ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, napomenula je da je rijeka Drava višestruko vrijedno i na više načina zaštićeno prirodno područje i na nacionalnoj, a i na međunarodnoj razini. To je područje zaštićeno kao Regionalni park Mura-Drava, kao dio Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav, a dio je i europski važnog NATURA 2000 područja.

Helena Hećimović je predstavila projekt razvoja biciklističkog turizma na tom području napomenuvši da je to projekt potaknut označavanjem EuroVelo rute br. 13, Biciklističke rute Željezne zavjese. Napomenula je da sigurno svaki sadašnji i budući projekt koji se odvija na tom području pridonosi oživotvorenju i razvoju tog višestrukog i još uvijek prirodno dobro sačuvanog i vrijednog područja.

Mladen Matica iz Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije prezentirao je provedene aktivnosti upravo završenog projekta „SEE River‟.

Miroslav Samardžić iz koprivničke Gimnazije Fran Galović na konferenciji je predstavio projekt „Zaštita vodozemaca na prometnicama‟.

Miljenko Županić iz Hrvatskog šumarskog instituta, Centra za privatne i urbane šume iz Varaždina govorio je o važnosti očuvanja zavičajnih vrsta drveća i voćkarica te prezentirao projekt „Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Koprivničko-križevačke županije‟.

Ivana Korn, WWF Mediteransvojom prezentacijom upoznala je sudionike s trenutno aktualnim projektima vezanim za zaštitu rijeka u kojima sudjeluje WWF.

Goran Šafarek iz Udruge BAOBAB u okviru svoje prezentacije pod nazivom „Novi izazovi u zaštiti rijeke Drave‟ prezentirao je biološku raznolikost rijeke Drave te problematiku i mogućnosti revitalizacije rijeke Drave.

Na kraju svih prezentacija i provedene diskusije te je donesen zaključak da je održavanje ove jedna od niza aktivnosti kojima se želi očuvanju riječnog područja rijeke Drave, Regionalnog parka Mura-Drava, kao i Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
na području Koprivničko-križevačke županije