Održana jednodnevna radionica na temu „Programi Europske unije“ za organizacije civilnog društva

U organizaciji PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja i Koprivničko-križevačke županije dana 6. veljače 2015. godine u prostorima ”PORE” održana je radionica na temu „Programi Europske unije”. Radionici je prisustvovalo 20-tak sudionika, predstavnika organizacija civilnog društva s područja Koprivničko-križevačke županije. Cilj radionice je bio informirati organizacije civilnog društva s područja Koprivničko-križevačke županije o aktualnim natječajima u okviru Programa Europske unije, upoznati ih s načinom popunjavanja prijavnih obrazaca, obrazaca proračuna te pružiti konkretnu stručnu pomoć za pripremu i apliciranje EU projekata na natječaje u okviru Programa Europske unije. Izvođač edukacije bila je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja