Održana je 1. Sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Održana je 1. Sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije pod predsjedanjem Nenada Martinage.  Na sjednici je donesen Zaključak o Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu, usvojeno je Izvješća o radu i finacijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u razdoblju od 01.01. do 30.06.2013. godine, donesena je Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda, donesen je Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije te su donesene odluke o povjeravanju izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Oćine Virje i Izvješća o stanju u prostoru Općine Ferdinandovac.

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije