Održana četvrta sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Četvrta sjednica Radne skupine za pravna pitanja održana je u petak, 29. siječnja u prostorijama Hrvatske zajednice županija u Zagrebu.

Voditeljica radne skupine Marina Horvat Pavlic otvorila je sjednicu radne skupine raspravom o problematici Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. U uvodnom dijelu rasprave, članovi iz Zagrebačke županije istaknuli su konkretne probleme s kojima se županije susreću, a to je problem izdavanja potvrda iz sustava eNekretnina koji trenutno ne funkcionira, a prostorni planovi nisu objedinjeni u jedan jedinstveni sustav. Predloženo je osnivanje privremene skupine unutar Zajednice koja bi detaljnije raspravila o ovoj problematici.

U drugom dijelu sjednice raspravljalo se o Strategiji upravljanja imovinom županija gdje je istaknut pozitivan primjer Koprivničko-križevačke, Zagrebačke, Primorsko-goranske, Karlovačke županije i drugih koje su dobile ocjenu najveće učinkovitosti Državne revizije za upravljanje imovinom. Voditeljica radne skupine Horvat Pavlic osvrnula se i na zaključke s nedavno održane radionice o Učinkovitom upravljanju imovinom županija koju je Zajednica organizirala u suradnji s tvrtkom Libusoft Cicom. Članovi radne skupine složili su se kako je potrebna daljnja edukacija u tom području, kako bi županije što učinkovitije upravljale svojom imovinom. Istaknuto je kako su županije u svakom pogledu uspješnije u upravljanju imovinom od države, koja na njihovom području ima čitav niz nekretnina.

Posljednji dio sjednice bio je posvećen antikorupcijskim programima koje županije trebaju donijeti u okviru Akcijskog plana uz Strategiju za suzbijanje korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, a svrha im je proširiti mjere i ciljeve antikorupcijske politike na ustanove i trgovačka društva u županijskom vlasništvu.

Hrvatska zajednica županija