Održana 5. sjednica Županijske skupštine

U utorak, 15. veljače u prostorijama Doma mladih u Koprivnici, sukladno svim epidemiološkim mjerama i preporukama, održana je 5. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 26 točaka dnevnog reda.  Sjednicu, kojoj su prisustvovali župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić, vodio je predsjednik Skupštine Damir Felak.

Predsjednik Felak je na početku obavijestio okupljene kako je Tomislav Golubić potvrđen za predsjednika Kluba vijećnika SDP-a i HSLS-a, a zatim je, uz suglasnost članova, s dnevnog reda uklonjena točka koja se odnosi na donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Također, članovi su na dnevni red uvrstili novu točku – Zaključak o davanju prostora Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije na korištenje udrugama za obavljanje djelatnosti iz područja zdravstva.

Prva točka dnevnog reda odnosila se na Odluku o dodjeli javnih priznanja, a obrazloženje je dala predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije Verica Rupčić, koja je u ime Županijske skupštine čestitala dobitnicima, a članovi su zatim usvojili Odluku.

Počasnim građaninom Koprivničko-križevačke županije proglašen je Mladen Klasić, nagradu za životno djelo dobio je dr.sc. Radovan Kranjčev, a nagradu za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ Ante Starčević. Nagrade za doprinos ugledu i promociji Županije pripale su Puhačkom orkestru DVD-a Đurđevac i tvrtki EKO PAPIR d.o.o., a nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini tvrtki Cemix Croatia d.o.o. i Ivici Ferenčiću. Županijske zahvalnice dobili su Milica Međurečan, Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije – Interventni tim, Kulturno-umjetničko društvo „Delovi“, Kristina Benko Markovica i Petar Petrović. Dodjela priznanja planirana je za svečanu sjednicu Županijske skupštine u sklopu Dana Županije, no održavanja programa ovisit će o epidemiološkim prilikama.

Župan Darko Koren obrazložio je sljedeću točku – Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje od 9. lipnja do 31. prosinca 2021. godine, naglasivši kako se u izvještajnom razdoblju, unatoč zahtjevnim pandemijskim okolnostima, nastavilo s investicijskim ciklusima u obrazovanju, zdravstvu, gospodarstvu i infrastrukturi, a aktivno se radilo i na pripremi i provođenju EU projekata i intenziviranju međunarodne suradnje. Nakon provedenih lokalnih izbora zadržan je kontinuitet provođenja svih programa i aktivnosti koje su definirane u skladu s proračunom, a nastavljena je i uspješna suradnja s predstavnicima državne vlasti te jedinica lokalne i područne samouprave.

Što se tiče velikih infrastrukturnih radova, napreduje izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge te uskoro očekujemo početak radova na dionici brze ceste do Križevaca, obzirom da su uklonjene sve prepreke i u tijeku su finalni dogovori. Ono što je obilježilo izvještajno razdoblje je i potpisivanje Razvojnog sporazuma sjevernih županija, u koji smo uključili šest projekata vrijednih preko tri milijarde kuna, među kojima je najvažniji izgradnja brze ceste do Koprivnice, s obilaznicom. To će omogućiti dugoročni razvoj našeg područja, s naglaskom na bolju prometnu povezanost, a time i bolje uvjete za migracije građana i razvoj gospodarstva“, dodao je župan te u nastavku obrazloženja Izvješća zahvalio županijskom Stožeru civilne zaštite na iznimnom doprinosu sigurnosti građana u pandemiji koronavirusa, posebno kroz organizaciju masovnih punktova za cijepljenje.

Članovi Skupštine usvojili su spomenuto Izvješće, kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju te Zaključak o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, koje je obrazložio zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Župan je zatim članovima Skupštine predstavio Zaključak o pokretanju postupka izmjene svrhe korištenja darovane nekretnine radi rušenja postojeće zgrade i izgradnje nove zgrade Učeničkog doma u Koprivnici. Pojasnio je kako je napravljen elaborat procjene postojećeg stanja zgrade u kojemu je utvrđeno kako postojeća konstrukcija ne zadovoljava važeće propise koji se odnose na mehaničku otpornost i stabilnost nosive konstrukcije te nije prikladna za planiranu rekonstrukciju i nadogradnju zgrade Učeničkog doma. Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

U nastavku sjednice zamjenik Ljubić obrazložio je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o rješavanju imovinskopravnih odnosa s Općinom Virje – koja se odnosi na zamjenu nekretnina Općine sa Osnovnom školom prof. Franje Viktora Šignjara, Odluku o nagrađivanju učenika i mentora za uspjeh na državnim i međunarodnim učeničkim natjecanjima – kojom je postavljen pravni okvir za nagrađivanje učenika i mentora te Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici. Članovi su navedene dokumente jednoglasno usvojili.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Stjepan Peršin zatim je izvijestio o promjeni unutar Odbora za poljoprivredu i šumarstvo gdje će članicu Teu Ščetarić-Jasek zamijeniti novi član Dražen Čuklić, što su članovi Skupštine i podržali.

Članovi Skupštine zatim su razmatrali i usvojili Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2021. godinu, koje je predstavila predsjednica Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području županije izv. prof. dr. sc. Elizabeta Horvatić prim. dr. med., specijalist patologije te viša znanstvena suradnica, ovlašteni sudski vještak i voditeljica Odjela za patologiju.

Na dnevnom redu bilo je i razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa unapređenja vatrogastva i Programa zaštite i spašavanja za 2021. godinu te Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, kao i Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu u Koprivničko-križevačkoj županiji, a navedene dokumente članovi su usvojili većinom glasova.

Zamjenik Ljubić zatim je obrazložio Izvješće o mjerama provođenja Programa 1082 Međunarodna suradnja za 2021. godinu te Izvješće o mjerama provođenja programa EU projekti, koja su usvojena, dok je predsjednica županijskog Antikorupcijskog povjerenstva Renata Glavica predstavila Izvješće za 2021. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu. Članovi su navedena izvješća usvojili te su također donijeli i Akcijski plan za sprječavanje korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2022. do 2024. godine, a podržano je i Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije te Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, također za prošlu godinu.

Na sjednici je usvojeno i Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini, Izvješće o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2021. godinu te Izvješće o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u prošloj godini.

Kao predzadnja točka razmatrana je Informacija o radu Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije o aktivnostima u borbi protiv koronavirusa za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine te su iskazane pohvale na predanom radu i angažmanu članova Stožera. Nakon toga su uslijedila pitanja i prijedlozi članova čime je i završena 5. sjednica Županijske skupštine.

 

Služba ureda župana