Održana 3. sjednica Županijske koordinacije za ljudska prava

U ponedjeljak, 1. prosinca u prostorijama Županije održana je treća sjednica Županijske koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije. Nakon uvodnih riječi zamjenika župana i predsjednika Koordinacije Ivana Pala, predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske, pomoćnik ravnatelja gospodin Predrag Šipka sa savjetnicama Klaudijom Brkić i Tanjom Vlašić predstavili su Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.- 2016. godina i Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2015. – 2020. godina. Nakon provedene rasprave  Županijska koordinacija za ljudska prava utvrdila je način daljnjeg rada u provedbi programa zaštite i promicanja ljudskih prava.

 Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol