Održana 3. sjednica Savjeta za zdravlje

U srijedu, 03.studenog 2010. godine, u prostorijama Županije održana je 3. sjednica Savjeta za zdravlje na temu osnivanja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-Križevačke županije kojem je prisustvovao i Župan Darko Koren.

Predsjednik Savjeta za zdravlje Ivan Pal pozdravio je prisutne i zamolio ih da se aktivno uključe u raspravu, iz koje će slijediti zaključci i prijedlozi Županu.

Pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb Županije Branka Cuki obavijestila je prisutne o zakonskim odredbama, rokovima i fazama u osnivanju Zavoda za hitnu medicinu.  

Članica Savjeta i članica Povjerenstva za provedbu reforme hitne medicinske pomoći Gordana Slavetić održala je prezentaciju i upoznala prisutne s tijekom reforme u hitnoj medicini i istaknula da je to proces koji traje već 7 godina i koji će trajati još neko vrijeme. Naglasila je da je krajnji cilj reforme pružanje brže i kvalitetnije pomoći pacijentima kojima je neophodna  hitna medicinska pomoć. Isto tako, spomenula je da je novac osiguran kreditom Svjetske banke namijenjen za nabavu vozila i opreme te edukaciju zdravstvenih radnika koji će raditi u županijskim zavodima.

Nakon rasprave članovi Savjeta jednoglasno su podržali zaključak da se Županu predloži pokretanje procedure osnivanja Zavoda.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb