Održana 2. sjednica skupštine društva Piškornica d.o.o.

Dana, 20. listopada 2009. godine u zgradi Koprivničko-križevačke županije održana je 2. sjednica skupštine društva Piškornica d.o.o..

2. sjednici prisustvovali su predstavnici osnivača društva Piškornica d.o.o., koprivničko-križevački župan Darko Koren, krapinsko-zagorski župan Siniša Hajdaš Dončić, međimurski župan Ivan Perhoč, varaždinski župan Predrag Štromar i načelnik općine Koprivnički Ivanec Božidar Vrabelj, direktor društva Piškornica d.o.o. Nedo Cepić te Dubravko Horvat voditelj za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz EU pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog urađenja i graditeljstva.

Dnevni red sadržavao je pet točaka:

  1. Izvještaj o provedenom natječaju za inženjerske usluge izrade dokumentacije za realizaciju izgradnje RCGO,
  2. Financijski plan za 2009. godinu,
  3. Imenovanje novog predstavnika Varaždinske županije za člana Nadzornog odbora,
  4. Pravno stanje.dijela lokacije Piškornica na kč.br. 3082/60,
  5. Razno.

Za sklapanje ugovora za usluge nabave inženjerskih usluga izrade idejnog projekta regionalnog centra za gospodarenje otpadom, studije o utjecaju na okoliš, natječajne dokumentacije za uspostavu/realizaciju RCGO sjeverozapadne Hrvatske na lokaciji “Piškornica “ u Koprivničkom Ivancu, studije izvodivosti za RCGO Piškornica i aplikacije za sufinanciranje sredstvima fondova, evidencijski br. nabave: VV01/09, kao najpovoljnija ponuda, temeljem članka 85. Zakona o javnoj nabavi, odabrana je ponuda nositelja zajedničke ponude Brodarski institut d.o.o.

Direktor društva Piškornica d.o.o iznio je Financijski plan, koji je jednoglasno prihvaćen.

Izglasano je imenovanje novog člana u Nadzorni odbor društva “Piškornica d.o.o.“, umjesto Milana Pavlekovića ( radi promjene vlasti u Varaždinskoj županiji) izglasan je g. Alen Levrić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije.

Pravomoćnom presudom Županijskog suda potvrđeno je pravo vlasništva nad nekretninom od općine Koprivnički Ivanec i slijedi postupak uvođenja u posjed.