Održana 2. sjednica Komisije za provedbu natječaja za zakup zajedničkih otvorenih lovišta

Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije održala je drugu sjednicu na kojoj su razmatrani prijedlozi teksta Javnih natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ i zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/109 – „Ruševac“.

Nakon razmatranja prijedloga Komisija je donijela zaključak da su Javni natječaji za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ i zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/109 – „Ruševac“ u skladu s Odlukom o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/16.) koju je Županijska skupština donijela na 19. sjednici, te se isti može raspisati i objaviti u Glasu Podravine i Prigorja.

Na sjednici je dogovoreno da će se Javni natječaj objaviti i na web stranici Koprivničko-križevačke županije, a sjednici su prisustvovali zamjenik župana Darko Sobota, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Robertina Zdjelar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac, viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i elementarne nepogode Snježana Babok Grgić i viša savjetnica za pravne poslove Melita Bušljeta.

Služba ureda župana