Održana 18. Županijska smotra koreografiranog foklora

Pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije, a u organizaciji županijske Zajednice kulturno-umjetničkih udruga u Domu kulture u Đurđevcu održana je 18. Županijska smotra koreografiranog folklora.

Stručni žiri u sastavu Ivan Goran Matoš, Marijan Makar i Vesna Peršić Kovač za pobjednika su odabrali Kulturno-umjetničko društvo „Petar Preradović“ iz Đurđevca koji će Koprivničko-križevačku županiju predstavljati na Državnoj smotri koreografiranog folklora.

Na Smotri su prikazani plesovi i pjesme Međimurja, Hrvata Bunjevaca, Bilogore, Posavine, Like i Podravine, a pored pobjednika, nastupili su i Kulturno-umjetničko društvo Delovi, Hrvatsko pjevačko društvo „Ferdo Rusan“ iz Virja, Kulturno-umjetničko društvo „Rudar“ Glogovac i Folklorni ansambl Koprivnica.

Služba ureda župana