Održana 17. Županijska smotra izvornog folklora

U organizaciji Zajednice kulturno umjetničkih udruga Koprivničko – križevačke županije, a pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije organizirana je 17. po redu Smotra izvornog folklora koja je održana u Kino dvorani u Sv. Ivanu Žabnu. Domaćin Smotre bilo je Kulturno umjetničko društvo „Tomislav“ iz Svetog Ivana Žabno.
U programu su sudjelovala Kulturno umjetnička i folklorna društva “Tomislav“ Sv. Ivan Žabno, „Grgur Karlovčan“ Kalinovac, „Fran Galović“ udruge žena Peteranec, “Frankopan“ Ferdinandovac, „Prigorec“ Sveti Petar Orehovec, „Prugovac“ iz Prugovca, „Širine“ Novo Virje, „Prekodravski zvon“ Gola, „Ždala“ iz Ždale, „Zvirišće“ Šemovci, „Gotalovečko srce“ Gotalovo, „Zrin“ Legrad, „Molve“ iz Molvi i „Prigorje“ Križevci.
Članovi stručne prosudbene komisije Andrija Ivančan, Marijan Makar i Vesna Peršić Kovač pratili su nastupe te odabrali pet najuspješnijih skupina koje će Koprivničko-križevačku županiju predstavljati na smotrama i folklornim susretima. Tako će KUD „Ždala“ nastupiti na Susretu hrvatskih izvornih skupina u Koprivnici, KUD „Molve“ na Vinkovačkim jesenima, a KUD „Prugovac“ na Đakovačkim vezovima. KUD „Prigorje“ Križevci i KUD „Tomislav“ Sveti Ivan Žabno po kvaliteti izvedbe ocijenjeni su kao četvrta i peta skupina.
U obrazloženju ocjene nastupa članovi prosudbene komisije istaknuli su kako su skupine i ove godine pokazale vrlo visoku razinu i kvalitetu nastupa te tako još jednom pokazale izuzetan trud u očuvanju običaja i tradicije zavičaja.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.