Održana 16. sjednica Skupštine društva Piškornica

Jučer je u prostoru Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održana 16. sjednica  Skupštine društva Piškornica  kojoj  su nazočili načelnik općine Koprivnički Ivanec u svojstvu predsjednika Skupštine društva, župani Darko Koren, Predrag Štromar i Matija Posavec, zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije, g. Anđelko Ferek Jambrek,  predsjednik Nadzornog odbora Marijan Štimac, pročelnik UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije Stjepan Bručić i direktor Mladen Jozinović sa suradnicima.

Direktor Jozinović je iznio izvješće o radu za 2012. godinu sa osvrtom na aktualno stanje projekta RCGO Piškornica te rekao da se sve aktivnosti provode u suradnji sa državnim institucijama koje su nadležne i uključene u razvoj i realizaciju projekta.  Na sjednici su usvojena i financijska izvješća o poslovanju   društva u 2012. godini te su sukladno istima donesene i odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva Piškornica za poslovanje u 2012. godini.

Osnivači su izrazili zadovoljstvo napretkom i statusom projekta RCGO Piškornica.

PIŠKORNICA d.o.o.
Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske