Održana 11. sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija

U utorak 17. ožujka u Zagrebu na 11. sjednici Skupštine Hrvatske zajednice županija u Zagrebu sudjelovali su župan Darko Koren, zamjenici Darko Sobota i Ivan Pal te pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Marina Horvat Pavlic. Na sjednici je predsjednik Hrvatske zajednice županija Tomislav Tolušić, podnio članovima Skupštine Izvješće o radu Zajednice u proteklih pola godine. S ciljem informiranja o radu Hrvatske zajednice županija predstavljene su aktivnosti i djelatnosti udruge od rujna 2014. do ožujka 2015. godine, kao i planovi i projekti za naredno razdoblje. Uz predstavnike pojedinih županija, skupštini su prisustvovali i resorni ministar uprave, Arsen Bauk; predsjednik udruge općina, Đuro Bukvić; predsjednik udruge gradova, Željko Turk te predstavnici Grada Zagreba, Sandra Švaljek, Vesna Kusin te Darinko Kosor, koji je na prošloj skupštini postao član Hrvatske zajednice županija. Reakcijama na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Nacrt Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Hrvatska zajednica županija želi pokrenuti promjene u zakonodavnim okvirima. U navedenom razdoblju izrađen je i Nacrt Zahtjeva za pokretanje postupka ocjene suglasnosti Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Izmjena i dopuna državnog proračuna za 2014. godinu s Ustavom Republike Hrvatske. Hrvatska zajednica županija aktivno sudjeluje i u radu europskih institucija kao što je Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, Odbora regija Europske unije te asocijacije ALDA. Također, zajednica se uključila u svoj prvi europski projekt LADDER koji je pokrenut u suradnji s 25 partnera iz brojnih zemalja koji za cilj ima podizanje svijesti javnosti o članstvu u Europskoj uniji te važnosti povezivanja i učenja na primjerima dobre prakse. Unutar Hrvatske zajednice županija formirano je sedam radnih skupina prema tematskim područjima čija je primarna zadaća pomoć u proaktivnom djelovanju Zajednice. Zadaća radnih skupina je da svojim radom, inicijativama i savjetima dodatno istakne i pojača prisutnost Zajednice u dijalogu o važnosti i mogućnostima područne (regionalne) samouprave. Predsjednik Hrvatske zajednice županija predstavio je i Plan rada za 2015. godinu te naglasio važnost ulaska Grada Zagreba, kao glavnog grada Hrvatske, u Hrvatsku zajednicu županija te se osvrnuo na pitanje decentralizacije i reforme javne uprave. „Stav je hrvatskih županija da je reforma javne uprave nužna jer je ovakav sustav neprimjeren i loš. Hrvatska zajednica županija čini i činit će sve u svojoj moći da se osmisli i Vladi Republike Hrvatske predstavi funkcionalna i financijska decentralizacija koja će biti najkvalitetnija za građane Republike Hrvatske i njihove interese koje zastupamo“  istaknuo je Tolušić.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.