Održana 1. ovogodišnja sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije 29. siječnja održana je prva sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije. Uz župana Darka Korena i zamjenike Darka Sobotu i Ivana Pala te pročelnike Upravnih odjela i ravnatelje javnih ustanova, Kolegiju je prisustvovao i ravnatelj Regionalne agencije Sjever Ivan Šimić sa suradnicima. Župan Koren pozdravio je prisutne i izrazio zadovoljstvo odazivom načelnika i gradonačelnika te naglasio da se samo zajedničkim angažmanom mogu postići rezultati, a život u jedinicama lokalne i regionalne samouprave podići na višu razinu. U radnom dijelu sjednice Šimić je upoznao predstavnike općina i gradova o izradi Master plana javne rasvjete u jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije. Istaknuo je da se navedeni dokument izrađuje isključivo za JLS-e sa svrhom analize i modela financiranja zamjene rasvjetnih tijela uz očekivanu uštedu na troškovima za električnu energiju. Poseban naglasak stavljen je na ESCO model i strukturne fondove. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Štimac naglasio je kako je konačni cilj cjelovita rekonstrukcija javne rasvjete za JLS-e što će u konačnici rezultirati znatnim uštedama. Nadalje, voditelj skloništa za pse Ottova kućica Ratko Juršetić održao je prezentaciju kojom je JLS-e upoznao sa obvezama oko zbrinjavanja i zaštite životinja. Pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Robertina Zdjelar informirala je prisutne o upravljanju rizicima na strateškoj razini u svrhu izrade Županijske strategije. Navela je da JLS iskoriste mogućnost sudjelovanja te da u kreiranju Županijske razvojne strategije koja se odnosi na vremenski period od sedam godina predlože mjere koje (prepoznaju potencijalne rizike naročito za kapitalne projekte), a koje će biti obuhvaćene novom ŽRS-om. Isto tako pročelnica Zdjelar navela je informacije vezane uz godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kapitalne pomoći JLS-e u 2015. godini. Razgovaralo se o izvršavanju projekta proračunskih korisnika Županije, prije svega škola iz proračuna jedinica lokalne samouprave u 2015. godini što je detaljno obrazložila pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, znanost, sport i nacionalne manjine Branka Cuki te objasnila ulogu osnivanja Povjerenstva za stručno vrednovanje i ocjenu opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekta. Na kraju Kolegija, voditeljica Odsjeka za informatičku podršku i informacijsku sigurnost Verica Ujlaki predstavnicima JLS-a prezentirala je projekt razvoja svjetlovodne infrastrukture na području Županije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.