Održan treći sastanak projektnog tima projekta “Novi početak”

U prostorima županijske uprave u Koprivnici je u utorak 23. veljače održan treći sastanak projektnog tima projekta Novi početak kojemu su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije kao korisnika, Centra za socijalnu skrb Križevci i PORA-e Regionalne razvojne agencije.

Tema sastanka bila je priprema prvog zahtjeva za nadoknadom sredstava te je dana informacija o dokumentaciji koja se treba pripremiti za izvještavanje. Članovi tima razgovarali su i o dosadašnjim aktivnostima u projektu te planovima za narednih nekoliko mjeseci.

Obzirom na to da je spremna pojektna dokumentacija te ishođena i građevinska dozvola, priprema se javna nabava za radove na uređenju sigurne kuće, što je najveći trošak u sklopu projekta. Isto tako, dogovorali su se detalji drugih nabava koje partneri u projekti trebaju provesti, poput nabave opreme, prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština za korisnike. Na sastanku je nadalje istaknuta informacija kako je u tijeku postupak zapošljavanja socijalnog radnika, stručnog savjetnika za rad sa žrtvama nasilja i asistenta u skloništu, koji će raditi u sigurnoj kući, a sudionici su informirani i o pripremi stručnih edukacija i radionica za djelatnike i korisnike sigurne kuće.

Preko projekta Novi početak je sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana