Održan šesti sastanak projektnog tima projekta “Novi početak”

U prostorima PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije jučer je održan šesti sastanak projektnog tima projekta “Novi početak” kojemu su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije kao korisnika, projektnih partnera Udruge HERA Križevci i Centra za socijalnu skrb Križevci te Razvojne agencije PORA-e.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima u sklopu projekta te dogovarani detalji oko pripreme drugog zahtjeva za nadoknadom sredstava, kao i pojedinosti o financiranju projektnih aktivnosti. Postupak nabave za odabir izvođača radova za uređenje sigurne kuće je pri kraju te je uskoro planirano potpisivanje ugovora, nakon čega će započeti i radovi. Usporedno s time, bit će obavljena procedura za ugovaranje nadzora i koordinatora zaštite na radu.

Sigurna kuća trenutno funkcionira u unajmljenom prostoru te su preko projekta zaposleni socijalni radnik, stručni savjetnik za rad sa žrtvama nasilja i asistent u skloništu. Projekt financira privremeni najam prostora i režije, kao i nabavu prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština za korisnike. Dosad je kupljen dio opreme koji se koristi u privremenom smještaju (bijela tehnika i računala), a najveći dio opreme bit će nabavljen po završetku radova. U narednim tjednima obavit će se i procedura kupnje automobila za sigurnu kuću.

Tijekom svibnja započela su javna predavanja u okviru projekta u koordinaciji s Udrugom HERA. Teme predavanja bile su: „Nasilje u obitelji kao rizičan čimbenih razvoja djece“ i „Socijalna izolacija ii socijalna zamka za žrtve obiteljskog nasilja?“, a također je održana i početna konferencija.

Preko projekta Novi početak sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom 2020. i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana