Održan sastanak Stručne komisije za zajednička lovišta Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Županijske uprave održan je sastanak Stručne komisije za zajednička lovišta Koprivničko-križevačke županije. Sastanku je prisustvovao zamjenik župana Darko Sobota, predsjednik Komisije Krešimir Krapinec te članovi: Miroslav Brnica, Tibor Balint, Milan Podhraški, Darko Markač, Krunoslav Jukić i Snježana Babok Grgić. Tema sastanaka bila je usklađivanje granice zajedničkog otvorenog lovišta „Križevci“, ali i problematika vezana uz izdavanje prethodne suglasnosti dosadašnjem ovlašteniku prava lova LD Sveti Hubert Križevci radi produženja zakupa. Raspravljalo se i o Izvješću sa sastanka predstavnika Stručne komisije za zajednička lovišta Koprivničko-križevačke županije održanom sa članovima Stručne komisije za izradu prijedloga ustanovljenja državnih lovišta i članovima Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Predsjednik Krapinec obrazložio je da je s obzirom na provedenu arbitražu lovišta broj VI/101 – „Križevci“ potrebno uskladiti te granice, ali je iznio i prijedlog Odluke o izmjenama granice navedenog lovišta koju je potrebno poslati na prethodnu suglasnost Ministarstvu. Članovi Komisije suglasni su sa prijedlogom Odluke te je odlučeno kako će se zahtjev poslati u Ministarstvo poljoprivrede radi dobivanja prethodne suglasnosti. Nakon toga Odluku o izmjeni granice mora potvrditi i Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije.
Član komisije gospodin Podhraški, ujedno i predsjednik Lovačkog društva „Sveti Hubert“ Križevci, osvrnuo se na problematiku izdavanja prethodne suglasnosti za produženje zakupa za zajedničko otvoreno lovište broj VI/101 – „Križevci“ za koju je zahtjev poslan od strane Županije još u svibnju ove godine.
S obzirom da Koprivničko križevačka županija planira ustrojiti nova zajednička otvorena lovišta na području sadašnjih zajedničkih lovišta, odlučeno je da se sa postupkom provjere granica na terenu započne u rujnu.
Članovi komisije obaviješteni su da se vezano na provedenu arbitražu sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom od 2. srpnja očekuje prijedlog Bjelovarsko – bilogorske županije o usklađivanju granica zajedničkih lovišta koja se djelomično nalaze na području dviju županija. Prema naputku Stručne komisije Ministarstva, prijedlog moraju dostaviti do rujna, a ukoliko ga ne dostave, Ministarstvo će sukladno Zakonu o lovstvu donijeti Odluku o granicama koja će biti obvezujuća za oba dvije županije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.