Održan sastanak Savjeta za zdravlje

U ponedjeljak, 12. travnja 2010. godine, održan je drugi sastanak Savjeta za zdravlje Koprivničko-križevačke županije. Predsjednik Savjeta za zdravlje Ivan Pal i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Branka Cuki izvijestili su članove Savjeta o nedavno održanom sastanku u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na temu „Reforma primarne zdravstvene zaštite i davanje koncesija“.

Na sastanku je definirano da Dom zdravlja ponovno postaje temeljni nositelj koji jamči pružanje sveobuhvatne primarne zdravstvene zaštite na razini Županije. Nakon rasprave koja je uslijedila članovi Savjeta predložili su županu da se postignuti standard i kvaliteta zdravstvene zaštite u Županiji održi davanjem koncesija.

Jednoglasni je zaključak Savjeta da Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije treba utvrditi kriterije za davanje suglasnosti zaposlenicima Doma zdravlja za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Prvi kriterij trebao bi se temeljiti na radnom stažu u županijskom Domu zdravlja u djelatnosti za koju se traži koncesija.