Održan sastanak Radne skupine za mapiranje potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području koprivničko-križevačke županije

U prostorima Županijske uprave jučer je održan sastanak članova Radne skupine za mapiranje potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za područje Koprivničko-križevačke županije. Sastanak su organizirali PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije kao regionalni koordinator i Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti na inicijativu Ministarstva zdravstva, a prisustvovale su mu ravnateljica PORA-e KKŽ Melita Birčić sa suradnicama, pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Maja Blažek te ravnatelji  županijskih ustanova iz zdravstva i socijalne skrbi.

Na početku sastanka, okupljene je pozdravila ravnateljica Birčić koja je istaknula kako PORA kao regionalni koordinator koordinira proces mapiranja u suradnji s članovima Radne skupine, a važno je naglasiti kako je cilj mapiranja identifikacija stvarnih potreba i problema u zdravstvu i socijalnoj skrbi kako bi se osiguralo financiranje u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027. godina.

Voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj u PORA-i Tihana Kraljić održala je prezentaciju o izradi novih programskih dokumenata Republike Hrvatske za financijsku perspektivu EU 2021.-2027. s naglaskom na mapiranje potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi, gdje je istaknula kako ravnatelji županijskih ustanova iz zdravstva i socijalne skrbi u procesu mapiranja trebaju iskazati svoje potrebe za ulaganjem u infrastrukturu-građenje potrebnih objekata, opremu, kadrove i suradnju, a da pri tome vode računa o specifičnostima pojedinih područja županije i ciljnih skupina.

Nakon prezentacije uslijedila je konstruktivna rasprava u kojoj je svaki od članova Radne skupine istaknuo koje su najveće potrebe i problemi s kojima se suočavaju u svojim institucijama odnosno u pružanju zdravstvenih i socijalnih usluga na području cijele županije.

Služba ureda župana