Održan sastanak projektnog tima u okviru provedbe projekata Obiteljskog centra Koprivnica

U prostorijama PORA-e-Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u ponedjeljak 30. kolovoza 2021. održan je sastanak projektnih timova u okviru provedbe dvaju projekata vezanih za Obiteljski centar, institucije kojoj se građani i naše županije mogu obratiti u slučaju potrebe za stručnom pomoći, savjetom ili potporom prvenstveno u vezi s brakom i roditeljstvom. Obiteljski centar Koprivničko-križevačke županije svojedobno je djelovao kao samostalna ustanova, a od 2014. godine pripojen je Centru za socijalnu skrb Koprivnica. Između ostalog i da bi se ojačala njegova uloga,  pripremljena su dva projekta sufinancirana sredstvima Europske unije. Ugovor za projekt pod nazivom „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu  deinstitucionalizacije“ vrijednosti 5.484.791,54 kuna potpisan je krajem prošle godine,  a 1. srpnja 2021. godine potpisan je ugovor za drugi projekt pod nazivom  „Obiteljski centar kao mjesto podrške“ vrijedan 2.986.637,92  kuna. Kao i u prvom, partner u drugom projektu  također je Koprivničko-križevačka županija.

U sklopu prvog projekta predviđena je rekonstrukcija i opremanje zgrade unutar Kampusa za potrebe Obiteljskog centra i nabava triju vozila koja bi djelatnicima omogućavala terenski rad. Specifični ciljevi odnosno svrha drugog projekta je smanjenje broja korisnika usluga smještaja, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina (djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, trudnice ili roditelji s djecom do godine dana života, djeca u riziku od socijalne isključenosti, žrtve obiteljskog nasilja te članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih radnih skupina) kao i podizanje svijesti javnosti. Drugim projektom financirat će se troškovi rada predstojnika podružnice Obiteljskog centra, petero stručnjaka (dva socijalna radnika, psihologa, socijalnog pedagoga, pravnika), administrativnog radnika, njihove dodatne edukacije vezane za obiteljsku medijaciju, provođenje programa edukacije posvojitelja i udomitelja,  psihosocijalnog tretmana žrtava i počinitelja nasilja, supervizije stručnjaka, izvansudske nagodbe, te drugih specijaliziranih edukacija. U sklopu projekta predviđeno je i održavanje okruglih stolova, edukativnih radionica, ciljanih edukacija te izrada promotivnih materijala i brošura.

Na sastanku se analiziralo situaciju u pogledu pojedinih projektnih aktivnosti, raspravljalo o načinima i mogućnostima otklanjanja prepreka koji koče dinamiku njihove realizacije.

Predstavnice PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, koje pružaju stručnu pomoć u provedbi projekata, nazočnima su pojasnila određena administrativna pitanja.

 

 „Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda“

 „Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Koprivničko-križevačke županije“.

Služba ureda župana