Održan sastanak projektnog tima i partnera na projektu „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“

U prostoru Centra za socijalnu skrb Đurđevac u srijedu, 23. lipnja 2021. održan je četvrti sastanak projektnog tima i projektnih partnera u okviru provedbe projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“. Riječ je o projektu u sklopu kojeg je predviđena izgradnja i opremanje nove dvoetažne zgrade iza postojeće zgrade Centra, a koja bi, osim za preventivne i tretmanske aktivnosti i usluge ove ustanove, koristila i Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje za pružanje usluga poludnevnog boravka.

Projekt je vrijedan 6.626.036,85 kuna i financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Uz predstavnike Centra za socijalnu skrb Đurđevac, nositelja projekta, sastanku su prisustvovali predstavnici partnera,  Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke županije, kao i predstavnica PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije te stručnjakinja za javnu nabavu, ujedno i članica projektnog tima Emina Lajtman.

Sudionici sastanka razgovarali su o planovima i aktivnostima za naredno razdoblje.

Daniel Rupić, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Koprivnica, nazočne je upoznao sa trenutnom situacijom u okviru pojedinih projektnih aktivnosti, između ostalog da su na natječaj za izvođača radova na izgradnji zgrade pristigle tri ponude te donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Planirani početak radova je u kolovozu ove godine.

S obzirom da su stvoreni uvjeti da se s planiranim projektnim aktivnostima krene i prije prvotno predviđenih rokova, dogovoreno je da se izradi i Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje dostavi izmjena plana nabave i rasporeda aktivnosti, a prema kojem bi se s natječajem za nabavu putničkog kombi vozila za prijevoz djece krenulo već u rujnu ove godine, a nabavu opreme sa samim početkom 2022. godine, s ciljem otvaranja objekta u rujnu 2022. godine.

Ravnatelj Rupić upoznao je nazočne s tijekom i rezultatima okončanog postupka javne nabave medijske promocije za projekt koji je bio podijeljen u tri grupe – uslugu objave članaka u lokalnim novinama (odabrana ponuda Podravski list d.o.o.), uslugu objave članaka na web portalima (odabrana ponuda Podravski radio d.o.o.) i uslugu izrade i emitiranja radio emisija (odabrana ponuda Podravski radio d.o.o.).

Maja Belković Došen iz PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, koja pruža stručnu podršku u provedbi projekta, nazočnima je pojasnila određena administrativna pitanja, između ostalog i radnje vezane za pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava i dokumentaciju za izvještavanje.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Koprivničko-križevačke županije“.