Održan sastanak Povjerenstva za stručno vrednovanje i ocjenu opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata

Predsjednik Povjerenstva za stručno vrednovanje i ocjenu opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata ujedno i zamjenik župana Ivan Pal sazvao je sastanak Povjerenstva u utorak, 21. travnja koji je održan u prostorijama Županije. Sastanku su prisustvovali i župan Darko Koren, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Robertina Zdjelar, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Branka Cuki sa suradnicima. Tema sastanka bila je vrednovanje projekta rekonstrukcije kotlovnice Osnovne škole „prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski i ponovno vrednovanje projekta II. faze izgradnje Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, Područne škole Cirkvena s obzirom na izmijenjenu projektnu dokumentaciju za predmetne radove.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.